ÇEREZ BİLGİLENDİRMESİ

Deneyiminizi geliştirmek için sitemizde çerezleri kullanıyoruz. Detaylı bilgi için çerezler sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Çözümlerimiz

Kapsayıcı Kültür Yaratmak

Kapsayıcılık, tüm bakış açılarını ve katkıları tanıyan, bunlara değer veren bir ortam yaratmak ve teşvik etmekle ilgilidir.
Büyük bir sigorta şirketinde Çeşitlilik ve Kapsayıcılıktan sorumlu başkan yardımcısı Kapsayıcılığı şöyle anlatıyor:


“Bugün çeşitliliği yüksek bir ekibe sahip olabilirsiniz, ancak onu desteklemezseniz veya büyümesi için bir ortam sağlamazsanız, sahip olduklarınızı da kaybedersiniz. İstediğiniz tüm çeşitliliği çekebilirsiniz, ancak farklı bireyleri kapsayıcı olmayan bir ortama getirirseniz, onları kaybedersiniz.”


Kapsayıcılık, dahil etme, ait olma, bağ kurma, katılım ve katkı yaratmakla ilgilidir. İşyerinde gerçekleşen konuşmalar ve diyaloglar ile organizasyon kültürünün sembolleri, gelenekleri ve görülmesi zor diğer yönleri, kapsayıcılık hissini artırabilir veya oldukça kolay bir şekilde azaltabilir hatta yok edebilir. Bir kapsayıcılık kültürü yaratmak ve teşvik etmek kolay değildir ve bu sadece çeşitlilik ya da farklı olma meselesi de değildir.
Sonuç olarak, Linkage araştırması, etkili bir lider olmanın merkezinde Kapsayıcılığın olduğunu, artan çeşitlilik, karmaşıklık ve dağınık iş gücü ile modern çalışma ortamında, liderlerin kapsayıcı olmadan etkili olamayacakları söylüyor.
Kapsayıcılık, azınlıkta temsil edilen grupların hoş karşılanmalarını ve tam potansiyellerine katkıda bulunabileceklerini hissettirmek için temel bir bileşen olsa da gerçek şu ki; dahil etme, içe dönüklerden dışa dönüklere, Y kuşağından Z kuşağına, yeni işe alınanlardan kadrolu gazilere, sınıf, cinsiyet ve kültür farklılıklarına kadar tüm çalışanlara fayda sağlıyor.
Ve soruyoruz:


“Kuruluşunuzdaki liderleri kapsayıcı bir şekilde liderlik etmeye teşvik ediyor ve güçlendiriyor musunuz?”

Linkage’ın “Kapsayıcı Kültür Yaratmak” çözümü, her seviyedeki liderlerde kapsayıcı liderlik niteliklerini ölçmek, değerlendirmek ve ilerletmek için pratik bir çerçeve sağlıyor. Bu çerçeve, dünya çapında bir milyondan fazla liderle onlarca yıllık çalışmaya dayanmaktadır.

Çözümlerimiz