Çözümlerimiz

Liderlikte Kadının İlerlemesi

Amerika’da yapılan bir araştırmada her beş kıdemli liderden yalnızca biri kadın* ve kuruluşların %50'sinin kadın liderleri kariyerlerinde ilerletmek için net bir stratejisi yok.*** McKinsey 2017
**Linkage 2019


Organizasyonunuzda kadın liderleri çekmek, elde tutmak ve ilerletmek için bir stratejiniz var mı?


Cinsiyet eşitliği bir kadın sorunu değil, bir iş sorunudur. Kadınların kariyer adımlarında yükselmeleri için anlamlı adımlar atmayan kuruluşların, kadınların yönetimde görev almasına yatırım yapan kurumlara göre gelecekte daha az gelir kaydedeceği, inovasyonda daha geride kalacağı öngörülüyor. Linkage araştırmasına göre, kadın liderlerin ilerlemesinde en iyi iş sonuçları gösteren şirketler iki şey yapıyorlar: Kadınlar ve yeterince temsil edilmeyen grupların tüm üyeleri için ortamı iyileştirmek amacıyla aktif adımlar atmak ve kadınların liderlik eğitimine ayrıca yatırım yapmak. Nihayetinde, kadın liderlerin, kadın liderliğinin önündeki yedi büyük engeli aşmaları için güçlendiriyorlar.


Bugün işgücüne her zamankinden daha fazla eğitimli ve azimli kadın giriyor, ancak çoğu kuruluş hala kadın liderleri elde tutmak ve geliştirmekle mücadele ediyor. Bu eğilimi değiştirme ve cinsiyet eşitliğinin liderlikte etkisini görme zamanı.


Linkage’ın “Kadın Liderlerin İlerlemesi ™” çözümü, kuruluşların her düzeyde kadın liderleri elde tutmasını, geliştirmesini ve ilerletmesini sağlayan pratik bir çerçeve sağlıyor.

Çözümlerimiz